𝐁𝐄𝐀𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐄𝐀𝐓 (𝐂𝐇𝐀̆𝐌 𝐒𝐎́𝐂 𝐗𝐄 – 𝐇𝐄̀ 𝐌𝐀́𝐓 𝐋𝐀̣𝐍𝐇)

𝐁𝐄𝐀𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐄𝐀𝐓 (𝐂𝐇𝐀̆𝐌 𝐒𝐎́𝐂 𝐗𝐄 – 𝐇𝐄̀ 𝐌𝐀́𝐓 𝐋𝐀̣𝐍𝐇)

✨✨Từ ngày 01/8 đến hết ngày 31/8/2021 toàn bộ Quý khách hàng mua xe du lịch Hyundai từ 16 chỗ trở xuống khi đến sử dụng dịch vụ tại xưởng dịch Hyundai Đà Lạt sẽ được:

✅𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑥𝑒 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝐺𝐷𝑆 𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒.

✅𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑥𝑒.

✅𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́ 50% 𝑙𝑜̣𝑐 𝑔𝑖𝑜́ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̀𝑎.

✅𝑄𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔: 1 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝐻𝑦𝑢𝑛𝑑𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ ℎãng

𝗟𝘂̛𝘂 𝘆́: Chỉ áp dụng đối với Khách hàng đã đặt hẹn trước và đến đúng hẹn!

======
☎️Hotline: 0901 901 166 – 02633.525.526
🏡Địa chỉ: Hyundai Đà Lạt: số 12, đường 3 Tháng 4, p.3, Tp. Đà Lạt

Posted On30/07/2021

Gọi ngayhyundai Bảo Lộc

Gọi ngay